Строително-монтажни авиационни услуги

„ХЕЛИ ЕР – САУ“ предлага широк спектър услуги за строителния сектор, като основните области, в които се използват хеликоптери ни Mil-8 са за монтиране и демонтиране на:

  • комуникационни съоръжения
  • стълбове за високоволтови линии
  • лифтови съоръжения
  • климатични системи на труднодостъпни места
  • специализирано оборудване и строителни материали до места, където транспортирането с хеликоптер би било най-подходящо и безопасно