Сертификати и лицензи

“ХЕЛИ ЕР – САУ“ е лицензиран въздушен превозвач от Главна Дирекция „Гражданска Въздухоплавателна Администрация“ / ГД-ГВА / към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Авиокомпанията ни поддържа и притежава следните документи, които отговарят на и са в съответствие с европейската регулаторна рамка:

  • Свидетелство за авиационен оператор за самолети L-410 и хеликоптери Mil-8
  • Удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване  за самолети тип Let-410 
  • Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника за хеликоптери тип Mil-8
  • Удостоверение за одобрение на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност за самолети тип Let-410 и хеликоптери Agusta A109 Series
  • Сертификат за регистрация удостоверяваш, че Системата за Управление на Качеството на „ХЕЛИ ЕР – САУ“ съответства на изискванията на  ISO 9001:2008
  • Сертификат за регистрация удостоверяваш, че системите за управление по отношение на околната среда  на „ХЕЛИ ЕР – САУ“ съответства на изискванията на  ISO 14001:2004.

 „ХЕЛИ ЕР – САУ“ е и оторизиран сервизен център за продуктите на хеликоптерния производител Агуста Уестланд, Италия.