Превоз на пътници, персонал и товари за хуманитарни и мироопазващи операции

Изпълнението на полети за хуманитарни мисии с хеликоптери, в области засегнати от природни бедствия и военни конфликти, е един от най-бързите, най-безопасните и най-ефективни начини за подпомагане. Нашите Mil-8 хеликоптери са доказали своите предимства и рентабилност при изпълнението на такива мисии.

Пътници, персонал и товари (хуманитарни помощи като дрехи, храна, медицински и образователни материали и т.н.)  могат да бъдат доставени при всякакви метеорологични условия за подпомагане на хуманитарните и мироопазващи мисии на ООН, Световната програма по прехрана и други хуманитарни организации.