Въздушни превози на пътници и товари

На клиентите си предлагаме избор на въздухоплавателно средство съобразно нуждите на полета, за който подадат заявка.

Самолетите ни са добрия избор, ако трябва да стигнете в точно определено от Вас време на избрано от Вас летище.

С хеликоптерите, с които оперираме, предлагаме възможност за полет по конкретно избран от Вас маршрут до места недостъпни с друг транспорт. Също така и полети над местности, които могат да бъдат заснети и разгледани подробно само от хеликоптер, поради възможността на хеликоптера да зависва във въздуха.