Аварийно-спасителни работи

Аварийно-спасителни работи изпълнявани от ВС са полети, извършвани с цел търсене и спасяване на хора търпящи бедствие, както и откриване на пострадали от въздуха и/или превоза им до безопасно място.

Също така това са полети за доставки на храна, вода и предмети необходими за оцеляване или превоз на спасители и необходима екипировка или оборудване.